Meny

Frama Matrix F4 frankeringsmaskin

Frama Matrix F4 är en digital frankeringsmaskin från Schweiz med touch knappar med 30 kortnummer för de vanligaste portoklasserna. Portoguide för enkel frankering. Som standard finns 25 kostnadsställen att tillgå. Går att uppgradera till 250 kostnadsställen. Våg på 2kg ingår. Buntvägning som standard. Automatisk etikettmatare. Möjlighet till 8 reklamklichéer där 3 stycken ingår som standard. Trycket är på 600 dpi och i blått med 2D barcode enligt Postens normer. Max brevtjocklek: 10 mm. Möjlighet till ankomststämpling. Automatisk datumändring. 24 hr modemladdning av portopengar. Hastighet: 4.000 brev per timme. Möjlighet att uppgradera till Frama F6 som utöver F4:an har automatisk kuvertmatare, fler kostnadsställen och högre hastighet; 5.000 brev per timme.

Post & Kontor Frankering