Meny

Glory CI-10

Glory CI-10 recirkulering av kontanter automatiserar in- och utbetalning av växel. Kontanterna förvaras säkert och redovisas korrekt. Sedlar och mynt matas in i enheten av kunden och samtidigt kontrolleras äktheten, skicket och valören samt registrerar beloppet. Sedlar och mynt sorteras i respektive kassett och är redo att användas för senare utbetalning. CI-10 recirkulerar med andra ord pengarna. Kassaflödet och effektiviteten förbättras i butiken och avstämningen underlättas vid dagens slut. Systemet kopplas till POS kassan.

Bank & butik Kontanthantering