Meny

Hess CoinIn 310 Myntinsättare

Hess CoinIn 310 myntdeponeringsmaskin. Kunden tömmer sina mynt och maskinen startar automatiskt att räkna mynten. Efter avslutad räkning skrivs ett kvitto ut som senast kunden kan utnyttja i butiken för att handla för. Butiken kan enkelt sätta en egen fast avgift eller procentuell avgift på uppräknade mynt. Hess 310:an sorterar ut främmande mynt och föremål (typ nycklar mm). Efter varje uppräkning rengörs maskinens inre delar med tryckluft vilket ökar driftsäkerheten.

Begagnat