Meny

Insert Deposafe

Deposafe förenklar hantering av t. ex bilnycklar som skall deponeras till bilverkstaden dygnet runt. Nycklarna läggs i en rörskruv som är ”fisksäker” därefter hamnar nycklarna i ett värdeskåp som bilfirman kan öppna med antingen nyckel eller kodlås. Håltagning i vägg måste göras.

Bank & butik Nyckelskåp