Meny

Pöttinger Multibrik

Dokumentförstöring med hög säkerhet (DIN 4) och komprimering av restprodukten till briketter, som sedan återvinns till papper eller i form av energi med högt brännvärde (motsvarande brunkol). Multibrik kan integreras i en produktionslina eller jobba fristående.Vid stora kvantiteter kan Multibrik utrustas med transportband och kärlvändare. När kärlet tippas i tratten till transportbandet så startar maskinen automatiskt och stannar när pappret är makulerat och briketterat. Kapacitet: 200 kg/tim.
Maskinen bör utrustas med packrotor vid hantering av kartonger. Packrotorn rekommenderas även när transportbana användes. Multibriken kräver vattenanslutning.

Post & Kontor Dokumentförstöring